Apply now »
Country:  Sweden
City:  Skoghall
Location: 

Skoghall, SE

Job Family:  IT & Digitalisation
Job Type:  Master-thesis
Division:  Packaging Materials

Examensarbete - Predikteringsmodell för kartongegenskaper, Skoghalls Bruk

Hur kan Skoghalls bruk på ett effektivt sätt kvalitetssäkra sin kartong? Vi har en idé och vill gärna ha din hjälp att undersöka och utveckla den! Här finns möjlighet att kombinera kemiteknik med IT inte minst att få vara med och påverka hur vi ska arbeta framöver.


Karriär för ett bättre klimat. Varje dag.


Idag kvalitetssäkras vår producerade kartong genom provning på lab. Tiden det tar från producerad kartong till inrapporterat kvalitetsdata varierar mellan kartongmaskinerna och beroende på kvalitetsegenskap. För en del egenskaper kan detta bli en flaskhals för produktionen som måste vänta in värdet innan en eventuell justering av processen kan ske. Genom att prediktera vissa egenskaper med hjälp av processparametrar och machine learning får det att få en mycket mer effektiv kvalitetssäkring av kartongen. 


Uppgiftsbeskrivning
Målet på lång sikt är att få fler egenskaper predikterade med hjälp av processdata och machine learning. Uppgiften är att utveckla en modell för en eller flera kartongegenskaper.  
 

Metod

  • Kartläggning av process och egenskaper som provas på lab samt benchmark för bäst resultat
  • Förslag av egenskaper som kan predikteras
  • Ta fram, testa och utvärdera modell
  • Business case för predikteringsmodell 

 

För detta examensarbete önskar vi att ni är två studenter som skriver tillsammans. Detta är vår grundidé och sedan är planen att ni och era handledare tillsammans utformar alla delar av projektarbetet så att det passar er, Stora Enso och universitet/högskola.


Ni kommer dela er tid mellan att vara på plats på Skoghalls bruk och att ibland jobba hemifrån när behov för det finns. Ni kommer tillhöra divisionen Packaging Materials och er handledare på Stora Enso kommer vara Operations Development Manager och Lab Manager på Skoghalls Bruk. Examensarbetet ska utföras under vårterminen 2023 från januari till juni och består således utav 30 HP. 
 

Vad vi erbjuder
Genom att skriva ditt examensarbete med Stora Enso får du insikt i branschen och skapar ett viktigt nätverk av kontakter för framtida arbetsliv samtidigt som du får värdefull erfarenhet från ett ledande globalt företag. Efter genomfört projekt uppmuntrar vi dig att söka stipendium från Ljungbergsfonden, vilka erbjuder dessa till studenter på svenska universitet eller högskolor som skriver examensarbete i samarbete med Stora Enso. Och som om inte det vore nog, genom att skriva examensarbetet med oss bidrar du till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som tillverkas av fossil-baserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. 

 

Vem söker vi?
Vi ser att du studerar sista året på mastersnivå på ett svenskt universitet eller högskola inom Kemiteknik, Data/IT, Maskin eller annat relevant område. Vi ser gärna samarbete mellan två studenter med olika inriktning, förslagsvis med inriktning process/maskin/material och data. Viktigt oavsett inriktning är att du har intresse för att jobba med data. Du är flytande i engelska och förstår svenska. Slutligen värdesätter vi din förmåga att analysera och planera ditt arbete samt arbeta självständigt.

 

Hur ansöker du?
Vänligen skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem där vi ber dig bifoga CV och svara på några frågor. Här får du även svara på om du ansöker själv eller tillsammans med en uppsatspartner, bifoga i så fall gärna båda era CV:n. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig snarast möjligt, men som senast den 31 oktober. Positionen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag och då kommer annonsen att tas ner. 

 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår Employer Branding Specialist Sarah Söder, sarah.soder@storaenso.com.


Vi är the renewable materials company!
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Hållbarhetsaspekten är djupt förankrad i vår affärsstrategi och våra ansvarsfulla affärsrutiner. Våra fiberbaserade produkter är förnybara och återvinningsbara för att motverka klimatförändringar, återställa negativa miljöeffekter samt hjälpa våra kunder att bli mer miljövänliga. 


Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »