Apply now »
Country:  Sweden
City:  Skoghall
Location: 

Skoghall, SE

Job Family:  IT & Digitalisation
Job Type:  Master-thesis
Division:  Packaging Materials

Examensarbete - Data Science, Skoghalls Bruk

Är du intresserad av data science och machine learning och sugen på att djupdyka i dessa ämnen för att hjälpa oss bygga modeller som kan effektivisera hur vi arbetar med data på Skoghalls bruk? Vi har ett par idéer att välja emellan, så läs vidare för att få veta mer.


Karriär för ett bättre klimat. Varje dag.


För detta examensarbete önskar vi att ni är två studenter som skriver tillsammans. Vi kan erbjuda följande två projektområden på Skoghalls Bruk, samtidigt som vi vill vara öppna med att detta bara är vår grundidé och att vi därmed är öppna för era önskemål och input. Tillsammans med er handledare utformar ni alla delar av projektarbetet så att det passar er, Stora Enso och universitet/högskola.


Bättre prognostisering av råvaru-/ tillsatsmaterialbehov 

  • Prediktering av råmaterial med hjälp av statistiska samt machine learning modeller. Målet är att för en eller flera ingående material ta fram en självlärande modell som kan anpassa prognosen utefter nya förutsättningar.

 

Utveckla diagnosverktyg för att upptäcka avvikelser

  • På Stora Enso Skoghall lagrar vi stora mängder process- och produktionsdata. Data i form av exempelvis temperatur, tryck, flöden, nivåer osv. Denna data utgör en potentiell stor källa av värdefull outnyttjad kunskap. Utmaningen vi har är att analyser görs manuellt och ostrukturerat. Målet med projektet är att, inom områdena för data mining och machine learning, hitta en modell som automatiskt hittar samband och ökar processkunskapen, samtidigt som modellen systematiskt återkopplar till vår processorganisation.   

 

Ni kommer dela er tid mellan att vara på plats på Skoghalls Bruk och att jobba från hemmet. Ni kommer tillhöra divisionen Packaging Materials och er handledare på Stora Enso kommer vara Operations Develoment Manager. Examensarbetet ska utföras under vårterminen 2023 från januari till juni och består således utav 30 HP. 

 

Vad vi erbjuder
Genom att skriva ditt examensarbete med Stora Enso får du insikt i branschen och skapar ett viktigt nätverk av kontakter för framtida arbetsliv samtidigt som du får värdefull erfarenhet från ett ledande globalt företag. Efter genomfört projekt uppmuntrar vi dig att söka stipendium från Ljungbergsfonden, vilka erbjuder dessa till studenter på svenska universitet eller högskolor som skriver examensarbete i samarbete med Stora Enso. Och som om inte det vore nog, genom att skriva examensarbetet med oss bidrar du till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som tillverkas av fossil-baserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. 


Vem söker vi?
Vi ser att du studerar sista året på mastersnivå på ett svenskt universitet eller högskola inom data, elektro, maskin, kemiteknik eller annat relevant område. Viktigt oavsett inriktning är att du har intresse för att jobba med data, såväl att inhämta, organisera och analysera den.  Du är flytande i engelska och kan förstå svenska. Slutligen värdesätter vi din förmåga att analysera och planera ditt arbete samt arbeta självständigt.


Hur ansöker du?
Vänligen skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem där vi ber dig bifoga CV och svara på några frågor. Här får du även svara på om du ansöker själv eller tillsammans med en uppsatspartner, bifoga i så fall gärna båda era CV:n. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig snarast möjligt, men som senast den 31 oktober. Positionen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag och då kommer annonsen att tas ner. 


Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår Employer Branding Specialist Sarah Söder, sarah.soder@storaenso.com.


Vi är the renewable materials company!
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Hållbarhetsaspekten är djupt förankrad i vår affärsstrategi och våra ansvarsfulla affärsrutiner. Våra fiberbaserade produkter är förnybara och återvinningsbara för att motverka klimatförändringar, återställa negativa miljöeffekter samt hjälpa våra kunder att bli mer miljövänliga. 


Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t 

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »