Apply now »
Country:  Poland
City:  Ostrołęka
Location: 

Ostrołęka, PL

Job Family:  Operations, Production
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Packaging Solutions

Project Specialist

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

 

Specjalista ds. projektów/ Project Specialist

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiedzialny będzie za prowadzenie projektów w zakładach produkcyjnych na terenie Polski.

Charakterystyka podstawowych zadań:

 • prowadzenie projektów doskonalących procesy, organizację czy wybrane aspekty działalności zakładów produkcyjnych na terenie Polski, w tym projektów związanych z digitalizacją;
 • współpraca w zakresie realizacji projektów doskonalących w zakładach produkcyjnych;
 • współpraca w zakresie wdrażania i realizacji programów Ciągłego Doskonalenia w zakładach produkcyjnych;
 • wdrażanie i doskonalenie metod prowadzenia projektów w zakładach produkcyjnych;
 • prowadzenie szkoleń/ warsztatów nt. prowadzenia projektów w zakładach produkcyjnych;
 • monitorowanie i raportowanie bieżących działań i projektów doskonalących oraz ich efektów;
 • aktywne poszukiwanie obszarów do doskonalenia i zgłaszanie oraz inicjowanie projektów doskonalących;
 • zbieranie danych o problemach pojawiających się podczas realizacji procesów w zakładach produkcyjnych, analiza przyczyn ich powstawania oraz inicjowanie działań zmierzających do usunięcia tych problemów;
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji i współpracy między departamentami w zakresie działań związanych z prowadzonymi projektami doskonalącymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: papiernictwo; poligrafia; inżynieria i zarządzanie produkcją; technologia produkcji i pokrewne);
 • praktyczna umiejętność prowadzenia projektów;
 • samodzielność;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu; umiejętność określania priorytetów;
 • język angielski na poziomie wyższym średnio zaawansowanym– co najmniej B2;
 • znajomość pakietu MS Office.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień związanych z digitalizacją, cyfryzacją, „Przemysłem 4.0”;
 • znajomość zagadnień i narzędzi Ciągłego Doskonalenia np. Lean, Six Sigma, TPM;
 • zmysł techniczny, rozumienie środowiska produkcyjnego;
 • umiejętność analizy danych i wnioskowania w oparciu o wyniki;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie oraz system nagród;
 • interesującą pracę w środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach;
 • profesjonalny system szkoleń i możliwość rozwoju;
 • dostęp do najnowszej wiedzy oraz korporacyjnych narzędzi i możliwość natychmiastowego wykorzystywania tej wiedzy w praktyce;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • szeroki pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie pakietów Multisport, fundusz pożyczkowy, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, bilety na imprezy kulturalno - oświatowe, świadczenia pieniężne świąteczne, paczki świąteczne dla dzieci i inne).

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV

z dopiskiem Specjalista ds. projektów

 

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym, umieść klauzule np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego procesu rekrutacji przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych niż ten, do którego aplikujesz konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”

 

Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21 jako współadministratorzy informują, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom w Grupie kapitałowej Stora Enso na podstawie stosownych umów oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne. Współadministratorzy danych nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku. Po tym okresie zostaną trwale usunięte.

Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy.

W przypadku umieszczenia przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych zaliczanych do kategorii wrażliwe (np. stan zdrowia) informujemy, że dokumenty aplikacyjne zostaną trwale zniszczone, a udział w rekrutacji nie będzie możliwy.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »