Loading...
Share this Job
Apply now »
Country:  Poland
City:  Ostrołęka
Location: 

Ostrołęka, PL

Job Family:  Common
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Packaging Materials

Project Manager

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Kierownik Projektu 
 

Miejsce pracy:      Ostrołęka

 

Miejsce w strukturze organizacyjnej: Stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Technologii i Inwestycji 

 

Jeśli poszukujesz nowych i co ważne nierutynowych wyzwań, chcesz pracować w zespole, w którym sukces mierzy się osiągniętymi rezultatami. Jeśli cenisz sobie swobodę w działaniu, a jednocześnie potrafisz poprosić o wsparcie zawsze, kiedy widzisz taką potrzebę. Jeśli lubisz ludzi, ale odnajdujesz się w sytuacji częstej zmiany najbliższych współpracowników,  ta oferta pracy jest skierowana do Ciebie. 

 

 

Podstawowe zadania:

 • Prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Zarządzanie projektami we wszystkich fazach ich cyklu życia  - od pomysłu, przez wdrożenie, aż do ewaluacji wskaźników w audycie powykonawczym,
 • Zarządzanie, w ramach struktury macierzowej, zespołem realizującym projekt,
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, eskalowanie zagadnień mających wpływ na realizację projektu zgodnie z planem,
 • Współpraca z interesariuszami,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie realizacji inwestycji, a także dbałość aby dostarczane rozwiązania zapewniały najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas eksploatacji,
 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalonym zakresem, budżetem i harmonogramem,
 • Aktywny udział w  procesie zakupowym, poprzez formułowanie istotnych warunków zamówienia, ewaluację ofert w zakresie posiadanych kompetencji tj. zarządzanie projektami, znajomość procesu, branży oraz współdecydowanie o wyborze rozwiązań,
 • Planowanie, nadzorowanie i śledzenie wykonania prac niezbędnych do realizacji celów projektu (konsultacje, projektowanie, montaże, rozruchy, koordynacja zgłoszeń reklamacyjnych),
 • Monitorowanie globalnego postępu technicznego i poszukiwanie możliwości przełożenia rozwiązań do potrzeb zakładu,
 • Wspieranie zespołu Technologii i Inwestycji wiedzą ekspercką, zgodną z posiadanymi kompetencjami, szczególnie na etapie wstępnej oceny wykonalności nowego pomysłu.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym (mechanika, mechatronika, papiernictwo, energetyka, automatyka, robotyka, elektrotechnika, elektronika, budownictwo),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiających skuteczną komunikacje i realizacje stawianych kandydatowi celów,
 • orientacja na osiąganie celów, 
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • systematyczność i samodyscyplina,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do projektowania i planowania realizacji projektów.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość specyfiki przemysłu papierniczego,
 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
 • praca w międzynarodowych projektach,
 • uprawnienia budowlane,
 • uprawnienia IWE/EWE
 • znajomość systemu SAP-R3, 

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie oraz system nagród,
 • interesującą pracę w środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • szeroki pakiet socjalny (m.in. Multisport, fundusz pożyczkowy, bilety na imprezy kulturalno- oświatowe, świadczenia pieniężne świąteczne i zeszytowe przed rozpoczęciem roku szkolnego, paczki świąteczne dla dzieci, wycieczki).

 

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie poprzez przycisk "Apply"

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym, umieść klauzule np.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego procesu rekrutacji przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych niż ten, do którego aplikujesz konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”

 

Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21 jako współadministratorzy informują, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom w Grupie kapitałowej Stora Enso na podstawie stosownych umów oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne. Współadministratorzy danych nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku. Po tym okresie zostaną trwale usunięte. 
Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy.
W przypadku umieszczenia przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych zaliczanych do kategorii wrażliwe (np. stan zdrowia) informujemy, że dokumenty aplikacyjne zostaną trwale zniszczone, a udział w rekrutacji nie będzie możliwy. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »