Loading...
Share this Job
Apply now »
Country:  Poland
City:  Murów
Location: 

Murów, PL

Job Family:  Sourcing & Logistics
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Wood Products

Purchaser

Stora Enso Wood Products to czołowy dostawca nowatorskich rozwiązań na bazie drewna. Nasza gama produktów obejmuje wszystkie aspekty budownictwa, w tym wielkogabarytowe konstrukcje i komponenty drewniane. Oferujemy również różne rodzaje tarcicy i pelletów do stosowania w zrównoważonych systemach ogrzewania. 
Wood Products działa na całym świecie i ma ponad 20 jednostek produkcyjnych w Europie.

 

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 


Kierownik ds. Zakupów Drewna 
Polska Południowo - Zachodnia


 

 

Oferujemy pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku zapewniającym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, premię świąteczną, premię roczną uznaniową oraz samochód służbowy. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego na różnych etapach kariery w przyjaznym środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach. Jako Kierownik ds. Zakupów Drewna będziesz częścią wiodącej organizacji w jednej z najprężniej działających branży przetwórstwa drzewnego znanej na całym świecie. 

 

 

 


Oczekiwane kompetencje:
•    Min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obrotem drewnem
•    Wykształcenie wyższe leśne 
•    Znajomość klasyfikacji surowca drzewnego – uprawnienia brakarskie, minimum III klasy
•    Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikację
•    Mile widziana znajomość systemów certyfikacji surowca drzewnego
•    Dobra znajomość środowiska MS Office (w szczególności Excel)
•    Prawo jazdy kat. B.
•    Umiejętności z zakresu zagadnień obsługi klienta (komunikacja interpersonalna, łatwość nawiązywania kontaktów)
•    Wysoka motywacja do pracy i precyzyjność przy realizacji zadań oraz umiejętność pracy w zespole ukierunkowane na skuteczną realizację założonych celów
•    Wysoka umiejętność organizacji pracy własnej oraz działania pod presją czasu (terminowość przy realizacji zadań)
•    Gotowość do częstych podróży służbowych

 


 
Osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
•    Zakup drewna w regionie Polski południowo-zachodniej (woj. dolnośląskie i lubuskie) na potrzeby zakładów Stora Enso
•    Planowanie i przygotowanie ofert na zakup drewna
•    Negocjowanie, kontrola i zawieranie umów w zakresie udzielonych pełnomocnictw
•    Nadzór nad ilością i jakością drewna, w tym kontrola surowca w terenie
•    Dostosowanie rytmiki dostaw do wyznaczonych harmonogramów
•    Bieżące raportowanie wyników finansowych
•    Inwentaryzacja surowca
•    Audyt dostawców surowca drzewnego i biomasy

 

 


Aby kontynuować kulturę sukcesu, przyglądamy się wielu zachowaniom każdej osoby indywidualnie. Opierają się one na motywach przywódczych określonych w celu zarządzania:
• Potrzeby klientów; Śledzi na bieżąco czynniki rynkowe wpływające na naszą działalność i ulepsza lub kreuje nowe produkty i rozwiązania, zawsze biorąc pod uwagę potrzeby klienta i konsumentów.
• Przedsiębiorczość; Dokładnie rozumie kluczowe wskaźniki finansowe i wydajnościowe wpływające na wartość biznesową w całej firmie jako całości. Posiada umiejętność szybkiego podejmowania decyzji na podstawie niekompletnych informacji oraz bierze odpowiedzialność za własne decyzje.
• Rób to, co słuszne; Bierze odpowiedzialność za firmę o globalnym zasięgu, która jest etyczna, bezpieczna i wolna od aktów nękania i dyskryminacji. Stanowi przykład wartości i Kodeksu postępowania - zarówno w trudnych, jak i dobrych czasach.
• Inspiruj i motywuj; Inspiruje członków zespołu, zachęca do współpracy i komunikacji w środowisku pracy. Aktywnie stara się zrozumieć kluczowe czynniki motywujące innych, aby mogli rozwijać się wewnątrz organizacji.
• Zarządzanie ludźmi; Daje szansę na rozwój swoich pracowników. Zatrudnia i promuje osoby, które mają potencjał do tego aby lepiej osiągać zamierzone cele.

 

 


Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie poprzez przycisk "Apply"

Szczegóły dotyczące oferty pracy udziela Małgorzata Dadura, Specjalista ds. Personalnych.: 
+48 798 45 11 70, praca@storaenso.com
Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje.

 

 

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym, umieść klauzule np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego procesu rekrutacji przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 4.”

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych niż ten, do którego aplikujesz konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 4.”

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 46-030 Murów, dalej „Spółka”. W sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez e-mail data.privacy@storaenso.com. 
Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: 
•    w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
•    w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
•    dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); 
•    w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom świadczącym usługi w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji,  jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku, i po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będę przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku. 
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Stora Enso przetwarza Państwa dane osobowe w sposób odpowiedzialny. Więcej informacji uzyskasz na stronie storaenso.com/privacy

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »