Loading...
 
Apply now »
Country:  Poland
City:  Murów
Location: 

Murów, PL

Job Family:  Operations, Production
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Wood Products

Planista Produkcji

Stora Enso Wood Products to czołowy dostawca nowatorskich rozwiązań na bazie drewna. Nasza gama produktów obejmuje wszystkie aspekty budownictwa, w tym wielkogabarytowe konstrukcje i komponenty drewniane. Oferujemy również różne rodzaje tarcicy i pelletów do stosowania w zrównoważonych systemach ogrzewania. 
Wood Products działa na całym świecie i ma ponad 20 jednostek produkcyjnych w Europie.

 

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Planista Produkcji
 

Oferujemy: 
•    Pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku zapewniającym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
•    Możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach
•    Stałe wynagrodzenie, premię świąteczną oraz roczną uznaniową 
•    Dofinansowanie dojazdów do pracy  


Zakres obowiązków: 
•    Opracowywanie krótko- i długoterminowych planów produkcji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania surowca
•    Tworzenie zleceń produkcyjnych i nadzór nad ich terminową realizacją
•    Analiza zamówień i zleceń produkcyjnych oraz zaistniałych opóźnień
•    Zapewnienie terminowej realizacji zamówień klientów
•    Planowanie zapotrzebowania materiałowego
•    Monitorowanie poziomu zapasów (zapasy w toku oraz zapasy wyrobów gotowych)
•    Przygotowywanie i analiza raportów
•    Ścisła współpraca z Działami Produkcji, Logistyki, Sprzedaży
•    Praca z wewnętrznymi systemami 
•    Udoskonalanie procesu planowania

 

Oczekiwane kompetencje:  
•    Mile widziane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku
•    Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel
•    Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
•    Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętności planowania i rozwiązywania problemów
•    Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku, szybkiego podejmowania decyzji i ustalania priorytetów
•    Samodzielność i inicjatywa
•    Bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu
•    Dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole

 

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie klikając przycisk „Apply”.

Szczegóły dotyczące oferty pracy udziela Małgorzata Dadura, Specjalista ds. Personalnych.: 
+48 798 45 11 70, praca@storaenso.com

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje.

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym, umieść klauzule np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego procesu rekrutacji przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 4.”

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych niż ten, do którego aplikujesz konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 4.”

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przesłanych przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych, które nie są wymagane przez Kodeks Pracy konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, które nie są wymagane przez Kodeks Pracy w celach niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Wood Products. Sp. z o.o. Mam świadomość, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się ze Stora Enso, wysyłając wiadomość e-mail na adres data.privacy@storaenso.com.”

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 46-030 Murów, dalej „Spółka”. W sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez e-mail data.privacy@storaenso.com. 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: 
•    w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
•    w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
•    dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); 
•    w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom świadczącym usługi w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji,  jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku, i po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będę przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku. 
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


Stora Enso przetwarza Państwa dane osobowe w sposób odpowiedzialny. Więcej informacji uzyskasz na stronie storaenso.com/privacy


 

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »