Loading...
Share this Job
Apply now »
Country:  Poland
City:  Murów
Location: 

Murów, PL

Job Family:  Safety
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Wood Products

OHS Manager

Stora Enso Wood Products to czołowy dostawca nowatorskich rozwiązań na bazie drewna. Nasza gama produktów obejmuje wszystkie aspekty budownictwa, w tym wielkogabarytowe konstrukcje i komponenty drewniane. Oferujemy również różne rodzaje tarcicy i pelletów do stosowania w zrównoważonych systemach ogrzewania. 
Wood Products działa na całym świecie i ma ponad 20 jednostek produkcyjnych w Europie.

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


Kierownik ds. BHP

Oferujemy pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku zapewniającym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, premię świąteczną, premię roczną uznaniową oraz dofinansowanie dojazdów do pracy. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego na różnych etapach kariery w przyjaznym środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach. Jako Kierownik ds. BHP będziesz częścią wiodącej organizacji w jednej z najprężniej działających branży przetwórstwa drzewnego znanej na całym świecie. 


Oczekiwane kompetencje:
•    Wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu BHP
•    Uprawnienia do samodzielnej realizacji zadań BHP oraz p.poż. i praktyczna znajomość prawa
•    Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej, mile widziane w branży przetwórstwa drzewnego
•    Doświadczenie w kierowaniu zespołem (mile widziane w zakładzie produkcyjnym) 
•    Umiejętność delegowania zadań oraz motywowania pracowników
•    Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 w mowie i piśmie
•    Dobra znajomość środowiska MS Office oraz zdolność do obsługi wewnętrznych systemów informatycznych
•    Umiejętności z zakresu zagadnień obsługi klienta (komunikacja interpersonalna, łatwość nawiązywania kontaktów)
•    Wysoka motywacja do pracy i precyzyjność przy realizacji zadań oraz umiejętność pracy w zespole ukierunkowane na skuteczną realizację założonych celów
•    Wysoka umiejętność organizacji pracy własnej oraz działania pod presją czasu (terminowość przy realizacji zadań) oraz gotowość do uczestnictwa w szkoleniach


Osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
•    Realizację obowiązków z obszaru BHP i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką firmy w tym zakresie i wewnętrznymi procedurami
•    Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie pracy oraz proponowanie działań prewencyjnych i kontrola wykonalności uzgodnionych zaleceń
•    Implementowanie procedur z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z wytycznymi organizacji
•    Efektywne zarządzanie Działem BHP oraz podległym zespołem pracowników
•    Rozwój podległych pracowników w zakresie umiejętności zawodowych
•    Prowadzenie zleconych szkoleń oraz wewnętrznych audytów z zakresu BHP i p.poż.
•    Prowadzenie postępowań powypadkowych, w tym przygotowywanie dokumentacji
•    Opracowywanie instrukcji BHP, aktualizowanie i przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego dla nowych i istniejących stanowisk pracy i innej wymaganej przepisami dokumentacji
•    Przygotowywanie raportów GUS, sprawozdań i innych zleconych materiałów (np. prezentacje)
•    Współpracę z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi firmy oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków BHP i p.poż.

 

Aby kontynuować kulturę sukcesu, przyglądamy się wielu zachowaniom każdej osoby indywidualnie. Opierają się one na motywach przywódczych określonych w celu zarządzania:
Potrzeby klientów; Śledzi na bieżąco czynniki rynkowe wpływające na naszą działalność i ulepsza lub kreuje nowe produkty i rozwiązania, zawsze biorąc pod uwagę potrzeby klienta i konsumentów.
Przedsiębiorczość; Dokładnie rozumie kluczowe wskaźniki finansowe i wydajnościowe wpływające na wartość biznesową w całej firmie jako całości. Posiada umiejętność szybkiego podejmowania decyzji na podstawie niekompletnych informacji oraz bierze odpowiedzialność za własne decyzje.
Rób to, co słuszne; Bierze odpowiedzialność za firmę o globalnym zasięgu, która jest etyczna, bezpieczna i wolna od aktów nękania i dyskryminacji. Stanowi przykład wartości i Kodeksu postępowania - zarówno w trudnych, jak i dobrych czasach.
Inspiruj i motywuj; Inspiruje członków zespołu, zachęca do współpracy i komunikacji w środowisku pracy. Aktywnie stara się zrozumieć kluczowe czynniki motywujące innych, aby mogli rozwijać się wewnątrz organizacji.
Zarządzanie ludźmi; Daje szansę na rozwój swoich pracowników. Zatrudnia i promuje osoby, które mają potencjał do tego aby lepiej osiągać zamierzone cele. 

 


Zapraszamy do aplikowania poprzez formularz, klikając przycisk "Apply":

Szczegóły dotyczące oferty pracy udziela Małgorzata Dadura, Specjalista ds. Personalnych.: +48 798 45 11 70, malgorzata.dadura@storaenso.com
Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym, umieść klauzule np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego procesu rekrutacji przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 4.”

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych niż ten, do którego aplikujesz konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 4.”


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 46-030 Murów, dalej „Spółka”. W sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez e-mail data.privacy@storaenso.com. 
Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: 
•    w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
•    w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
•    dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); 
•    w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom świadczącym usługi w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji,  jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku, i po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będę przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku. 
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Stora Enso przetwarza Państwa dane osobowe w sposób odpowiedzialny. Więcej informacji uzyskasz na stronie storaenso.com/privacy

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »