Loading...
Share this Job
Apply now »
Country:  Poland
City:  Murów
Location: 

Murów, PL

Job Family:  Operations, Maintenance
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Wood Products

Elektryk

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie poszukuje kandydatów na stanowisko:


Elektryk przemysłowy w Dziale Utrzymania Ruchu
 

Oferujemy pracę w międzynarodowej firmie zapewniającej zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku pracy bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach oraz premię roczną, świąteczną oraz dofinansowanie dojazdów do pracy z okolic Kluczbork/Wołczyn lub częściowy zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu.

 

Zakres obowiązków:
•    Bieżące usuwanie awarii maszyn oraz linii produkcyjnych;
•    Okresowe przeglądy oraz konserwacja maszyn produkcyjnych oraz urządzeń elektroenergetycznych;
•    Montaż, rozbudowa oraz konserwacja instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej na terenie zakładu;
•    Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne;
•    Raportowanie wykonanych prac oraz napraw;
•    Współpraca z pozostałymi służbami UR oraz firmami zewnętrznymi.

 

 Oczekiwane kompetencje:
•    Wykształcenie min. zawodowe o profilu elektrycznym;
•    Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku elektryka w zakładzie produkcyjnym;
•    Umiejętność czytania schematu elektrycznego;
•    Praktyczna znajomość przemysłowych instalacji elektrycznych oraz układów sterowania maszyn;
•    Podstawowa znajomość układów automatyki przemysłowej;

•    Uprawnienia SEP G1 E, D oraz pomiarowe do 20kV
•    Mile widziana znajomość języka niemieckiego;
•    Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
•    Wysoka motywacja do pracy
•    Umiejętność pracy w zespole
•    Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 

 

Szczegóły dotyczące ofert pracy pod nr tel.: +48 798 45 11 70.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 46-030 Murów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi Administratora Danych i przysługującymi mi prawami zamieszczonymi pod ogłoszeniem”. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 46-030 Murów, dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail kadry@storaenso.com w sprawie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez e-mail iod.murow@storaenso.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: 
•    w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
•    w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
•    dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); 
•    w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom świadczącym usługi w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji,  jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, i po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będę przetwarzane w tym celu przez okres 2 lat. 
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać 
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.  Przesłanie do Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.  danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem."

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »