Loading...
Share this Job
Apply now »
Country:  Finland
City:  Lahti
Location: 

Lahti, FI

Job Family:  Data Migration
Job Type:  Master-thesis
Division:  Packaging Solutions

Opinnäytetyöntekijä, AMK

Haemme useita motivoituneita ja aktiivisia alemman ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöntekijöitä Packaging Solutions -divisioonamme Lahden ja Kristiinankaupungin tehtaiden toimintoihin liittyviin projekteihin. Osa opinnäytetyöaiheista vaatii fyysistä läsnäoloa tehtaalla, mutta erityisesti tietojärjestelmäpainotteisten aiheiden parissa on mahdollista työskennellä myös etänä. Opinnäytetyöprojektit käynnistyvät tammikuussa 2022.

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Kuitupohjaiset materiaalimme ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja fossiilittomia. Ratkaisumme tarjoavat vähähiilisen vaihtoehdon rajallisiin luonnonvaroihin perustuville tuotteille. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta.

 

Työtä paremman ilmaston puolesta. Joka päivä. 

 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö, joka on osa jatkuvan parantamisen suunnitelmaamme ja auttaa meitä viemään toimintaamme uudelle tasolle. Työn aikana pääset tutustumaan muun muassa aaltopahvin valmistamiseen sekä Stora Enson jatkuvan parantamisen prosesseihin. Ammattikorkeakoulutasoisesta opinnäytetyöstä maksetaan korvaus siitä saadun hyödyn tai opinnäytetyön arvosanan mukaisesti.

 

Esimerkkejä opinnäytetyöaiheistamme:

 

Jatkuvan parantamisen työkalujen kehittäminen

Työ on osa 5S-projektia, jossa luodaan Smart tooliin toiminnallisuuksia, joita tehtaiden henkilöstö voi käyttää jokapäiväisessä työssään esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvien havaintojen kirjaamiseen. Työ voi sisältää myös Excel-pohjaisten raportointityökalujen kehittämistä esimerkiksi kuidun alkuperäseurantaan ja ympäristöraportointiin liittyen.

 

Johtamisjärjestelmänä toimivan SharePoint-sivuston rakenteen uudistaminen ja sisällön kehittäminen

Työ tukee jatkuvan parantamisen toimintoja ja kattaa SharePoint-sivuston rakenteen uudistamisen sekä prosessikuvausten, ohjeistusten ja muun sisällön päivittämisen yhteistyössä tehtaan eri osastojen kanssa.

 

Kemikaaliturvallisuuden kehittäminen tehdasympäristössä
Työ sisältää putkistomerkintöihin ja kemikaalijärjestelmän päivittämiseen liittyviä tehtäviä, kuten riskinarviointeja.

 

Laatupöytäkäytännöt

Työ liittyy tuotannon ja tuotteen laaduntarkkailun prosesseihin ja käytäntöihin sekä niiden kouluttamiseen henkilöstölle.

 

Sähköisten sisäisten koulutusmateriaalien kehittäminen

 

Arvomme ”Johda ja Toimi oikein” ovat tapa näyttää esimerkkiä ja johtaa kaikessa liiketoiminnassamme ja vastuullisuudessa. Uskallamme tehdä aloitteita ja kysyä jatkuvasti itseltämme, mitä voisimme tehdä enemmän tai paremmin. Tämä on sinulle erinomainen tilaisuus päästä osaksi Stora Enson muutosmatkaa perinteisestä metsäteollisuusyrityksestä uusiutuvien materiaalien kasvuyritykseksi. Opinnäytetyöntekijänä pääset olemaan osana kehitysmyönteistä ja kannustavaa työyhteisöä.
 
Toivomme sivulta

 

Opinnäytetyöntekijältä edellytämme opinnäytetyöaiheeseen liittyviä ammattikorkeakouluopintoja esimerkiksi tietotekniikkaan, kestävään kehitykseen, ympäristö- ja laatujohtamiseen tai tilastotieteisiin liittyen. Toivomme myös oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä positiivista otetta työhön.

 

Työ vaatii kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, pitkäjänteisyyttä, yhteistyökykyä eri sidosryhmien kanssa sekä joustavuutta nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tehtävän hoitamista tukevat itsenäinen ja tarkka työskentelyote sekä hyvät organisointitaidot. Odotamme sinulta sujuvaa suomen- ja englannin kielen taitoa ja arvostamme kehittämismyönteistä otetta työhön sekä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Lisätietoja

 

Hae tehtävää jättämällä hakemuksesi rekrytointijärjestelmäämme. Laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Samuli Piirainen, p. 044 015 6173, samuli.piirainen@storaenso.com, vastaa mielellään kysymyksiisi tehtävään liittyen. Valintaprosessiin liittyvät kysymykset voit osoittaa rekrytointispesialisti Tiina Valannolle, p, 050 5185564, tiina.valanto@storaenso.com. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti, joten toimithan nopeasti. Otamme vastaan hakemuksia ainoastaan rekrytointijärjestelmämme kautta, ethän siis lähetä hakemustasi sähköpostitse.

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »