Loading...
Share this Job
Apply now »
Country:  Finland
City:  Kotka
Location: 

Kotka, FI Uimaharju, FI

Job Family:  Operations, Production
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Biomaterials

Energiainsinööri

Haemme nyt Kotkaan Sunilan tehtaalle sekä Uimaharjun tehtaalle Energiainsinööriä. Tulet työskentelemään molemmilla tehtailla asiantuntijan roolissa kaikissa energian käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tehtävääm kuuluu energia-asioiden toiminnan oikeellisuuden varmistaminen suhteessa lakiin ja asetuksiin, sekä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö energiaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi toimit linjaorganisaation tukena  energia-asioissa valmentamassa ja opastamassa.  


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Kuitupohjaiset materiaalimme ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja fossiilittomia. Ratkaisumme tarjoavat vähähiilisen vaihtoehdon rajallisiin luonnonvaroihin perustuville tuotteille. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta.

 

Työtä paremman ilmaston puolesta. Joka päivä.

 

Tehtäviisi kuuluvat 

 

 • Energiaverotuksen hoitaminen ja lainsäädännän seuraaminen
 • Päästökauppa, luvittaminen, raportointi, kestävyysjärjestelmät
 • Energia-auditointi 50001, energiatehokkuusjärjestelmä
 • Energiaraportointi ja raportoinnin kehittäminen
 • Raportointien kehittäminen ja automatisointi sekä yhtenäistäminen
 • Energian säästötoiminnot ja järjestelmät, raportointi ja rahoitusvaihtoehtojen määrittely 
 • Veden käytön tehostaminen, raportointi, ja rahoitusvaihtoehtojen määrittely
 • Sähköennustejärjestelmät
 • Energiaan liittyvät investointilaskelmat
 • Polttoaineiden hankinnan ja myynnin koordinointi

 

Arvomme ”Johda ja Toimi oikein” ovat tapa näyttää esimerkkiä ja johtaa kaikessa liiketoiminnassamme ja vastuullisuudessa. Uskallamme tehdä aloitteita ja kysyä jatkuvasti itseltämme, mitä voisimme tehdä enemmän tai paremmin. 

 

Tehtävässä onnistuminen edellyttää

 • Itseohjautuvaa ja toimintaa kehittävä työskentelytapaa yhdessä sovittujen toimintamallien ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Hyvää kommunikaatio- ja yhteistyökykyä kaikkien sidosryhmien kanssa.
 • DI tai insinöörin koulutusta energiatekniikan alalta
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taito
 • MS Excel ohjelmiston sujuvaa osaamista 

 

Lisäksi aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. 

 

Lisätietoja

Hae tehtävää jättämällä hakemuksesi rekrytointijärjestelmäämme 31.7. mennessä. Vaikka hakulomakkeen kieli on englanti, vastaathan suomeksi. 

Rekrytoivat esimiehet, Sunilan tuotantopäällikkö Mikko Savia, 050 529 8370, mikko.savia@storaenso.com, sekä Uimaharjun tuotantopäällikkö Ilpo Räty, ilpo.raty@storaenso.com, 040 7019 652, vastaavat mielellään kysymyksiisi liittyen avoimeen tehtävään. Rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset voit osoittaa rekrytointispesialistille Ooda Suomelalle, ooda.suomela@storaenso.com, 045 1316194. Käsittelemme
hakemuksia jo hakuajan puitteissa, joten toimithan nopeasti. Otamme vastaan hakemuksia ainoastaan rekrytointijärjestelmämme kautta, ethän siis lähetä hakemustasi sähköpostitse.

 

Tehtävään valittavalla henkilöllä teetetään huumausainetesti.

 

Uskomme, että monimuotoisuus vahvistaa kilpailukykyämme ja tiimit, jotka koostuvat erilaisista ihmisistä, antavat meille mahdollisuuden tutkia erilaisia näkökulmia ja haastaa ajattelutapaamme osaltaan parempaan päätöksentekoon. Pyrimme aktiivisesti lisäämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta työpaikoilla ja olemmekin siksi iloisia saadessamme hakemuksia hakijoilta erilaisista taustoista.


Biomaterials-divisioonan biopohjaiset ratkaisut vastaavat kasvavaan kysyntään korvaajista tuotteille, jotka valmistetaan uusiutumattomista ja haitallisista materiaaleista. Hyödynnämme uusien ratkaisujen kehittämisessä kaikkia biomassasta saatavia jakeita, kuten ligniiniä ja sokereita. Pyrimme löytämään korvaajia uusiutumattomille materiaaleille kehittämällä esimerkiksi energian varastointiin soveltuvaa hiiltä sekä biopohjaisia sidosaineita ja hiilikuituja. Divisioona tarjoaa laajan valikoiman sellulaatuja paperin, kartongin, pehmopaperien, tekstiilien ja hygieniatuotteiden valmistukseen sekä prosessiensa sivuvirtoja, kuten mäntyöljyä ja biomassasta saatavaa tärpättiä.


Sunilan innovatiivinen biotuotelaitos Kotkassa on osa Stora Enson Biomaterials-liiketoimintaa. Tehtaan päätuotteita ovat erikoiskuiva ligniini sekä valkaistu havupuusellu. Sunilan tehtaalla toimii myös uusi koelaitos, jossa valmistetaan ligniini- eli puupohjaista hiiltä maailman akkumarkkinoiden kasvaviin tarpeisiin. Lisäksi laitos valmistaa mäntyöljyä, tärpättiä ja biosähköä. Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua ja 50 000 tonnia ligniiniä vuodessa, ja se työllistää suoraan 165 henkilöä.

 

Katso video: Stora Enso työnantajanahttps://youtu.be/l0lA3mgE_v4
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 
 

Apply now »