Loading...
Share this Job
Apply now »
Country:  Sweden
City:  Falun
Location: 

Falun, SE

Job Family:  Sourcing & Logistics
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Forest

Fastighetschef

Vi söker en Fastighetschef som ska ansvara för Fastighetsavdelningen hos en av Sveriges största markägare. Du kommer att arbeta i divisionen Forest och i det svenska teamet för den egna skogen baserat i Falun. Innehavet omfattar ca 1,4 miljoner hektar i huvudsak skogsmark fördelat på ca 4.600 registerfastigheter.


Karriär för ett bättre klimat. Varje dag. 

 

Som Fastighetschef ansvarar du för utvecklingen av fastighetsverksamheten och är medlem i ledningsgruppen för funktion Skog. Du jobbar i ett team med kompetenser inom bland annat fastighetsrätt, fastighetsekonomi, vindkraft, skoglig förvaltning och utveckling. 

Exempel på arbetsuppgifter:  

 

  • Leda och stötta en arbetsgrupp på 5-7 personer.
  • Utveckla fastighetsvärdet, genom köp och försäljning av mark, exploatering, strukturrationalisering och upplåtelser av nyttjanderätter för t ex vindkraft.
  • Leda fastighetsförvaltning ur ett fastighetsrättsligt perspektiv.
  • Leda företagets strategiarbete avseende fastighetsinnehavet med undantag för den skogliga förvaltningen.
  • Företräda markägaren Stora Enso Skog och Mark AB mot tredje person och myndigheter i frågor av fastighetsrättslig och fastighetsekonomisk karaktär, samt vara stödjande till koncernen i övrigt i motsvarande frågor.
  • Vidmakthålla och utveckla effektiva rutiner för ärendehantering, dokumenthantering och arkivering
  • Ansvara för Fastighetsavdelningens budget och uppföljning, samt strukturerad rapportering vidare i koncernen.
  • Driva avdelningens engagemang i koncernövergripande projekt och externa nätverk.
  • Omvärldsbevakning och engagemang i externa nätverk.

 

Vad vi erbjuder

 

Med våra värderingar ”Lead and Do what’s right” strävar vi efter att föregå med gott exempel i alla aspekter av vår egen verksamhet såväl som i hållbarhet. Vi vågar ta initiativet och hela tiden ställa oss frågan vad mer vi kan göra, vad vi kan göra bättre. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att vara en del av resan som Stora Enso är på - att omvandlas från ett traditionellt skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material - en industri med stor potential som drivs av globala megatrender. Som Fastighetschef kommer du ges möjligheten att bredda din kunskap inom branschen. För oss som företag är det viktigt att våra medarbetare har en bra balans mellan arbete och fritid. Utöver det är säkerhet och hälsa våra viktigaste framgångsfaktorer, vilket betyder att du ska må bra på jobbet och komma hem säkert varje dag.


Kvalifikationer 

 

För att lyckas i rollen har du ett socialt intresse och en akademisk utbildningsbakgrund med inriktning mot fastighetsrätt och fastighetsekonomi. Vi ser också gärna att du har erfarenhet från arbete med fastighetsaffärer inom areella näringar, god kunskap om lantmäteriförrättningar som part eller handläggare och god kunskap om skatteregler kopplat till ägande och fastighetstransaktioner. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs.

 

Vi tror att du är en engagerad och noggrann person som har förmågan att strukturera och planera ditt arbete väl. Vi tror även att du genom din analytiska förmåga och noggrannhet kan se samband och tolka resultat. 

 

Du har god förmåga att analysera information, ta initiativ och fatta beslut. Du har intresse och fallenhet för att leda andra människor och skapa förtroendeingivande relationer.  Du har god förmåga att såväl vid interna som externa möten presentera information och besvara frågor på ett lättfattligt, koncist och pedagogiskt sätt.

 

Vi utgår från att du har ett intresse för att göra affärer, att du är målinriktad och har utmärkt social förmåga då en framgångsfaktor är att i dialog med intressenter på ett effektivt sätt nå goda affärsavslut. 

 

Som person är du självständig, kommunikativ och stödjande gentemot dina kollegor.

 

Övrig information

 

Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök så snart som möjligt, dock senast 1 november 2021. Rekryterande chef Henrik Lenning, +46 70-380 78 26, henrik.lening@storaenso.com svarar gärna på dina frågor om tjänsten. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Jessica Barse, jessica.barse@storaenso.com. Vi tar endast emot ansökningar som lämnas in genom vårt rekryteringssystem.

 

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.

 

Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll, som en del av slutskedet i processen. 

 

Divisionen Forest skapar mervärde genom hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesanskaffning och innovation, vilket utgör förutsättningen för Stora Ensos förnybara erbjudanden. Divisionen förvaltar Stora Ensos skogstillgångar i Sverige och den 41-procentiga andelen i Tornator, vars skogstillgångar i första hand finns i Finland. Divisionen ansvarar även för virkesanskaffningen för Stora Ensos verksamhet i Norden, Baltikum och Ryssland samt för B2B-kunder. Stora Enso är en av världens största privata skogsägare.

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.

 

Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »