Loading...
 
Apply now »
Country:  Sweden
City:  Falun
Location: 

Falun, SE Norrköping, SE Stockholm, SE Göteborg, SE

Job Family:  IT & Digitalisation
Job Type:  Full-time (Regular full-time employees)
Division:  Forest

Senior BI developer

Vi söker en Senior BI-utvecklare till vår Division Forest på Stora Enso för att arbeta i Forest Data Service-analysteamet. Den föredragna platsen för denna tjänst är Falun, Sverige, men distansarbete är möjligt så platsen kan vara var som helst. 

 

Karriär för ett bättre klimat. Varje dag.   

  

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.  

  

Om tjänsten  

Som BI-utvecklare kommer du att analysera Stora Ensos skogstillgångar, stödja divisionens innovationsprojekt (såsom precisionsskogsbruk) och utveckla verksamhetens analyser. Ditt initiala fokus kommer att ligga på behoven hos vår svenska organisation, men en viktig del av jobbet är utbyggnaden av analystjänsterna från lokala till tvärgående divisionstjänster; hela analysteamet är i denna övergång tillsammans för att hjälpa varandra.

Som BI-utvecklare kommer du att ha nära kontakt med verksamheten för att hitta de mest värdeskapande analysprojekten och fortsätta att utveckla analysprodukterna i takt med att du bygger mer förståelse för data ut i verksamheten. Det finns alltid behov av mer analys och att kunna definiera affärsvärdet av analyser. 

  

Vad vi erbjuder  

Vi tror att våra medarbetare är nyckeln till framgång, därför erbjuder vi ett komplett förmånspaket för att engagera och motivera våra medarbetare samt möjliggöra professionell utveckling, karriärsteg och välbefinnande. Som medarbetare, får du också vara med på resan som Stora Enso är på - att omvandlas från ett traditionellt skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material - en industri med stor potential som drivs av globala megatrender. Som BI-utvecklare kan du utveckla arbetssätt och organisationskultur samt analyser inom nya områden. Dessutom får du en stor möjlighet att ingå i ett internationellt team och utveckla din egen kompetens. 

   

Vem söker vi  

Din skicklighet baseras på erfarenhet av dataanalys. Vårt huvudsakliga rapporterings- och visualiseringsverktyg är PowerBI, så vi förväntar oss att du är bekväm med det eller liknande BI-verktyg. För att lyckas i denna roll har du erfarenhet av BI-lösningar, datamodellering, ETL-processer och kanske har du tidigare varit med och byggt datalager. Skogsaffärsförståelse och förståelse för affärsspecifika data är en fördel. Du vet hur man översätter analys och IT-språk för att överbrygga gapet mellan organisation och data/IT. 

 

Du trivs med att jobba organiserat och systematiskt. Du är en god kommunikatör och du kommunicerar flytande på svenska och engelska. Du har ett konsulttänk och kan relatera till de interna kundernas behov. Vi hoppas att du gillar att ta initiativ och aktivt främja idéer för att utveckla analysen ytterligare. 

  

Vår kultur och vårt arbete mot en mer hållbar framtid baseras på följande teman vilka, vi hoppas, att du också kan identifiera dig med:  

  • Skapa kundvärde; Visar en drivkraft att skapa värde för våra kunder genom att förstå deras behov och vår kapacitet.  
  • Främja affärsresultat; Visar förmåga att omsätta strategi i handling genom att fatta beslut, skapa resultat och proaktivt söka nya affärsmöjligheter.  
  • Gör det rätta; Efterlever och står upp för våra värderingar. Behandlar alla rättvist och respektfullt och agerar med integritet i enlighet med vår uppförandekod.  
  • Inspirera och motivera; Inspirerar och motiverar genom att visa en tydlig riktning mot en attraktiv framtid, med tydlighet och stöd längs vägen.  

 

  

Övrig information  

Vänligen skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 28 januari 2022. Frågor kan ställas till Rekryteringsspecialist Peder Andersson, peder.andersson@storaenso.com. Vi tar endast emot ansökningar som skickas via vårt rekryteringssystem.  

  

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.  

  

Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen.   

 

Divisionen Forest skapar mervärde genom hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesanskaffning och innovation, vilket utgör förutsättningen för Stora Ensos förnybara erbjudanden. Divisionen förvaltar Stora Ensos skogstillgångar i Sverige och den 41-procentiga andelen i Tornator, vars skogstillgångar i första hand finns i Finland. Divisionen ansvarar även för virkesanskaffningen för Stora Ensos verksamhet i Norden, Baltikum och Ryssland samt för B2B-kunder. Stora Enso är en av världens största privata skogsägare. 

 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).  

  

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.  

  

Se vår film:https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t  

_________________________________________________________________________________________________________________________

We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Apply now »