Oznámení o ochraně soukromí na webové stránce jobs.storaenso.com

7.10.2021

Společnost Stora Enso Oyj a její přidružené společnosti (dále jen „Stora Enso“) se zavazují, že budou chránit soukromí návštěvníků („Vás“) při Vaší návštěvě stránky jobs.storaenso.com. Toto oznámení Vám poskytuje informace o tom, které osobní údaje společnost Stora Enso shromažďuje a jak a k jakým účelům je možné tyto údaje zpracovávat. Toto oznámení se vztahuje na stránku jobs.storaenso.com.

Správce údajů

Společnost Stora Enso Oyj a její dceřiné společnosti jsou společnými správci osobních údajů. Společnost Stora Enso Oyj společně zpracovává a sdílí údaje shromážděné prostřednictvím stránky jobs.storaenso.com se svými dceřinými společnostmi. V případě dotazů týkajících se soukromí v souvislosti s náborovou webovou stránkou můžete kontaktovat společnost Stora Enso:

Adresa:

Stora Enso Oyj

P.O.Box 309, FIN-00101

Helsinky

Finsko

Email:

data.privacy@storaenso.com

Telephone:

+358 2046 131

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v souladu s následujícími postupy a platnými právními předpisy na ochranu údajů.

Shromažďování osobních údajů při návštěvě stránky jobs.storaenso.com

Pokud navštívíte stránku jobs.storaenso.com, můžeme automaticky shromažďovat některé informace a dočasně je ukládat, a to včetně:

 • IP adresy Vašeho zařízení,
 • data a času přístupu a délce Vaší návštěvy,
 • názvu a URL navštívené stránky,
 • webové stránky, ze které byl přístup získán,
 • použitého prohlížeče,
 • použitého nastavení jazyka,
 • případně včetně operačního systému Vašeho zařízení a identity Vašeho poskytovatele připojení.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti Stora Enso pro následující účely:

 • zajištění a zlepšení výkonnosti webové stránky,
 • optimalizace obsahu webové stránky, struktury a funkcí,
 • analýza bezpečnosti systému a stability,
 • další administrativní účely.

Ve většině případů se společnost Stora Enso nesnaží identifikovat osobu, která webové stránky navštíví, ale některé z údajů, které shromáždí, mohou umožnit identifikaci dotčené osoby.

Údaje se ukládají pouze v průběhu relace a po zavření prohlížeče budou vymazány. Stránka jobs.storaenso.com rovněž používá soubory cookie třetích stran, například když podáváte žádost prostřednictvím sítě LinkedIn. Více informací naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie na stránce jobs.storaenso.com. V případě, že dojde k incidentu v souvislosti s bezpečností, mohou být uvedené údaje uloženy až do vyřešení případu.

Více informací o aktuálním náboru a zpracovávání údajů viz naše oznámení o ochraně osobních údajů při náboru.

Jak společnost Stora Enso používá soubory cookie?

Na webové stránce jobs.storaenso.com používáme dva druhy souborů cookie. Stránka jobs.storaenso.com má povinné soubory cookie. Tyto soubory jsou vyžadovány pro funkčnost webové stránky a není možné je vypnout. Některé z těchto souborů cookie se v průběhu relace ukládají na zařízení návštěvníka, takže server je schopen návštěvníka identifikovat. Tyto soubory cookie budou na konci relace po zavření prohlížeče vymazány. Jejich zpracování je založeno na oprávněném zájmu společnosti Stora Enso.

Druhý typ souborů cookie představují preferenční soubory cookie, které se používají na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas s tím, aby společnost Stora Enso používala preferenční soubory cookie, můžete kdykoliv odvolat správou svých preferencí na tomto odkazu: jobs.storaenso.com. Soubory cookie můžete ovládat také přes nastavení svého prohlížeče, prostřednictvím kterého můžete používání souborů cookie na stránce jobs.storaenso.com znemožnit. Webový prohlížeč nabízí rovněž podrobnější ovládání toho, které soubory cookie chcete povolit a které chcete zablokovat – zkontrolujte nastavení svého prohlížeče nebo příručku.

Podrobnější informace o souborech cookie, účelech, pro které soubory cookie používáme, a správě Vašich preferenčních souborů cookie viz oznámení o používání souborů cookie na stránce jobs.storaenso.com.

Sdílení a zpřístupnění osobních údajů

Společnost Stora Enso obvykle nesdílí a nikdy neprodává shromážděné informace nikomu mimo skupinu Stora Enso. Informace však mohou být sdíleny v rámci skupiny. Společnost Stora Enso může zpřístupnit osobní údaje také orgánům státní správy a agenturám za podmínek stanovených zákonem.

Společnost Stora Enso rovněž využívá některé poskytovatele služeb třetí strany, kterým může předávat informace pro omezené technické účely anebo kteří mohou mít k informacím přístup jako součást technické, údržbové nebo uživatelské analýzy, kterou poskytují. V případě, že má poskytovatel služeb přístup k osobním údajům, uzavře společnost Stora Enso s tímto poskytovatelem služeb písemnou smlouvu o zpracování údajů, která bude zajišťovat, že uvedený poskytovatel bude nakládat s údaji zákonným způsobem a v souladu s pokyny společnosti Stora Enso a s tímto oznámením.

Některé ze subjektů skupiny společnosti Stora Enso a poskytovatelů služeb mohou sídlit mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. V případě, že společnost Stora Enso zpřístupní anebo předá osobní údaje mimo území EU/EHS, zajistí, že bude dodržena dostatečná úroveň ochrany údajů za použití vhodných záruk, např. podpisem modelových článků Evropské komise se stranou, která dané údaje obdrží.

Uchovávání údajů

Údaje o povinných souborech cookie se ukládají pouze v průběhu relace a po zavření prohlížeče budou vymazána. Termíny uchovávání údajů preferenčních souborů cookie naleznete v oznámení o používání souborů cookie. V případě, že dojde k incidentu v souvislosti s bezpečností, mohou být uvedené údaje uloženy až do vyřešení případu.

Bezpečnost

K ochraně údajů uplatnila společnost Stora Enso vhodná technická a organizační opatření. Při Vaší návštěvě webové stránky používáme SSL protokol (Secure Socket Layer) spolu s moderním šifrováním. Přístup našich zaměstnanců a poskytovatelů služeb k údajům je udělen osobám, které tento přístup potřebují, aby mohly plnit úkoly a povinnosti související s jejich postavením v rámci společnosti Stora Enso a ve vztahu k ní.

Vaše práva jako subjektu údajů

Spolu s dalšími zákonnými právy, která můžete mít, co se týče osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, můžete mít následující práva:

 • Požádat společnost Stora Enso, aby Vám poskytla kopie identifikovatelných osobních údajů, které zpracovává.
 • Požádat, aby společnost Stora Enso opravila nesprávné nebo nedostatečné osobní údaje, které o Vás má.
 • Požádat, aby společnost Stora Enso vymazala identifikovatelné osobní údaje, které o Vás má, u nichž nemá právní základ je mít.
 • Požádat, aby společnost Stora Enso namísto vymazání dat ve výše uvedené situaci omezila další zpracování dat, přičemž si i nadále uchová kopii.
 • Požádat, aby společnost Stora Enso podobně omezila zpracovávání údajů, zatímco budete čekat na odpověď společnosti na váš jiný zákonný požadavek na zastavení zpracovávání Vašich údajů společností Stora Enso.
 • Na základě Vaší konkrétní situace namítat, zda má společnost Stora Enso dostatečný oprávněný zájem shromažďovat některé Vaše konkrétní identifikovatelné osobní údaje.
 • Kdykoliv souhlas, který jste společnosti Stora Enso poskytli, odvolat.

Pokud si budete přát uplatnit kterékoliv z těchto práv, můžete kontaktovat společnost Stora Enso pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Společnost Stora Enso odpoví v co nejkratší možné době a v každém případě do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti. Pokud z nějakého důvodu nebude společnost Stora Enso s Vaší žádostí souhlasit, uvede důvody, proč tak činí.

Pokud budete mít pocit, že společnost Stora Enso nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte zákonné právo zaslat stížnost inspektorovi ochrany údajů v zemi EU, ve které žijete nebo pracujete. Stížnost můžete zaslat rovněž inspektorovi ochrany údajů té země, ve které se domníváte, že došlo k nezákonnému jednání.