Informacja o polityce prywatności na stronie internetowej Jobs.storaenso.com

7.10.2021

Stora Enso Oyj i jej spółki zależne („Stora Enso”) dokładają wszelkich starań w celu ochrony prywatności odwiedzających („Ty”) podczas wizyt na stronie internetowej jobs.storaenso.com. Niniejsza informacja określa, jakie dane osobowe i w jaki sposób są zbierane przez firmę Stora Enso oraz w jakim celu dane te mogą być przetwarzane. Informacja ta dotyczy strony internetowej jobs.storaenso.com.

Administrator danych

Stora Enso Oyj i jej spółki zależne są współadministratorami danych osobowych. Stora Enso Oyj wspólnie przetwarza i udostępnia swoim spółkom zależnym dane zebrane za pośrednictwem strony internetowej jobs.storaenso.com. Możesz skontaktować się z firmą Stora Enso w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności w związku z rekrutacyjną stroną internetową:

Adres:

Stora Enso Oyj

P.O.Box 309, FIN-00101

Helsinki

Finlandia

Email:

data.privacy@storaenso.com

Telefon:

+358 2046 131

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe zgodnie z poniższymi praktykami oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej jobs.storaenso.com

Podczas Twoich wizyt na stronie internetowej jobs.storaenso.com możemy zbierać niektóre informacje automatycznie i tymczasowo je przechowywać, w tym:

 • adres IP Twojego urządzenia,
 • datę i godzinę dostępu oraz czas trwania wizyty,
 • nazwę i adres URL odwiedzanej strony,
 • stronę internetową, z której uzyskano dostęp,
 • używaną przeglądarkę,
 • zastosowane ustawienia języka,
 • w stosownych przypadkach system operacyjny urządzenia i tożsamość dostawcy dostępu.

Dane te są przetwarzane w następujących celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Stora Enso:

 • zapewnienie i poprawa wydajności strony internetowej,
 • optymalizacja treści, układu i funkcjonalności strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także
 • dodatkowe cele administracyjne.

W większości przypadków firma Stora Enso nie stara się zidentyfikować osoby odwiedzającej strony internetowe, ale niektóre z gromadzonych danych mogą umożliwiać identyfikację określonej osoby.

Dane są przechowywane tylko na czas sesji i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki. Jobs.storaenso.com korzysta również z zewnętrznych plików cookie, gdy np. aplikujesz za pośrednictwem LinkedIn. Więcej na ten temat można znaleźć w informacji o plikach cookie na stronie internetowej jobs.storaenso.com. W przypadku wystąpienia incydentu naruszającego bezpieczeństwo dane te mogą być przechowywane do czasu rozwiązania sprawy.

Więcej na temat rekrutacji i przetwarzania danych można znaleźć w naszej informacji o polityce prywatności w ramach rekrutacji.

W jaki sposób firma Stora Enso używa plików cookie?

Na stronie internetowej jobs.storaenso.com stosujemy dwa rodzaje plików cookie. Strona internetowa jobs.storaenso.com posiada niezbędne pliki cookie, które są wymagane do jej funkcjonowania i których nie można wyłączyć. Niektóre z tych plików cookie są umieszczane na urządzeniu odwiedzającego podczas sesji, aby serwer mógł go zidentyfikować. Te pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przy zamykaniu przeglądarki, a przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Stora Enso.

Drugim rodzajem są pliki cookie preferencyjne, które są stosowane na podstawie Twojej zgody. Możesz cofnąć swoją zgodę na stosowanie przez firmę Stora Enso plików cookie preferencyjnych w dowolnym momencie, zarządzając swoimi preferencjami pod linkiem: jobs.storaenso.com. Pliki cookie można także kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki, aby wyłączyć obsługę plików cookie na stronie internetowej jobs.storaenso.com. Twoja przeglądarka internetowa może również pozwalać na bardziej precyzyjną kontrolę nad tym, na które pliki cookie chcesz zezwolić, a które zablokować – sprawdź ustawienia przeglądarki lub instrukcję obsługi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie i celów ich wykorzystywania przez naszą firmę oraz by zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie, zapoznaj się z naszą informacją o plikach cookie na stronie internetowej Jobs.storaenso.com.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych

Firma Stora Enso co do zasady nie udostępnia i nie sprzedaje zebranych informacji nikomu spoza grupy Stora Enso. Informacje te mogą być jednak udostępniane wewnątrz grupy. Firma Stora Enso może również ujawniać dane osobowe podmiotom i instytucjom rządowym zgodnie z wymogami prawa.

Firma Stora Enso korzysta również z usług określonych dostawców zewnętrznych, którym może przekazywać informacje w ograniczonych celach technicznych lub którzy mogą mieć do nich dostęp w ramach świadczonych przez siebie usług technicznych, konserwacji i analizy użytkownika. W przypadku gdy dostawca usług ma dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, firma Stora Enso zawarła z nim pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych gwarantującą, że będzie on postępował z danymi w sposób zgodny z prawem, z poleceniami firmy Stora Enso oraz z niniejszą informacją.

Niektóre podmioty grupy Stora Enso oraz dostawcy usług mogą znajdować się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli firma Stora Enso ujawnia lub przekazuje dane osobowe poza UE/EOG, zapewnia zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, np. poprzez podpisanie klauzul wzorcowych Komisji Europejskiej przez stronę otrzymującą dane.

Przechowywanie danych

Niezbędne pliki cookie są przechowywane tylko na czas sesji i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki. Aby uzyskać informacje na temat czasów przechowywania plików cookie preferencyjnych, zapoznaj się z informacją o plikach cookie. W przypadku wystąpienia incydentu naruszającego bezpieczeństwo dane te mogą być przechowywane do czasu rozwiązania sprawy.

Bezpieczeństwo

Firma Stora Enso wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych. Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej stosujemy proces SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z nowoczesnym poziomem szyfrowania. Dostęp naszych pracowników i dostawców usług do danych jest przyznawany osobom, które go potrzebują, aby realizować zadania i obowiązki związane z wypełnianiem swojej roli w firmie i we współpracy z firmą Stora Enso.

Twoje prawa jako podmiotu danych

Oprócz innych przysługujących Ci praw możesz mieć następujące prawa w odniesieniu do wszelkich danych osobowych zbieranych przez nas na Twój temat:

 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso przekazała ci kopię wszelkich przetwarzanych przez nią identyfikowanych danych osobowych.
 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso sprostowała wszelkie nieprawidłowe lub niepełne identyfikowalne dane osobowe, które posiada na Twój temat.
 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso usunęła wszelkie identyfikowalne dane osobowe na Twój temat, do przechowywania których nie ma ona podstawy prawnej.
 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso – zamiast usuwania danych w sytuacji opisanej powyżej – ograniczyła dalsze przetwarzanie tych danych, zachowując jednocześnie ich kopię.
 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso w podobny sposób ograniczyła przetwarzanie danych na czas Twojego oczekiwania na jej odpowiedź na inne prawnie uzasadnione żądanie dotyczące zaprzestania przez nią przetwarzania danych na Twój temat.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec zebrania określonych identyfikowalnych danych osobowych na Twój temat przez firmę Stora Enso, chyba że wykaże ona wystarczające prawnie uzasadnione interesy.
 • Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody udzielonej firmie Stora Enso.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz skontaktować się z firmą Stora Enso, używając danych kontaktowych podanych powyżej. Firma Stora Enso odpowie tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku w ciągu miesiąca od złożenia żądania. Jeśli firma Stora Enso z jakiegokolwiek powodu odrzuci Twoje żądanie, przedstawi również uzasadnienie takiej decyzji.

Jeśli uważasz, że firma Stora Enso nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem, masz prawo do przesłania skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych w kraju UE, w którym mieszkasz lub pracujesz. Możesz również wysłać skargę do organu nadzorczego do spraw ochrony danych w kraju, gdzie według Ciebie doszło do postępowania niezgodnego z prawem.