Verkkosivuston jobs.storaenso.com tietosuojaseloste

7.10.2021

Stora Enso Oyj ja sen osakkuusyhtiöt (”Stora Enso”) ovat sitoutuneet suojaamaan sivustolla jobs.storaenso.com vierailevien (”sinä”) yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Stora Enso kerää sekä miten ja mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään. Tietosuojaseloste koskee sivustoa jobs.storaenso.com.

Rekisterinpitäjä

Stora Enso Oyj tytäryhtiöineen toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Stora Enso Oyj ja sen tytäryhtiöt käsittelevät sivustolla jobs.storaenso.com keräämiään tietoja yhteisessä rekisterissä. Jos sinulla on kysyttävää rekrytointisivuston tietosuojasta, voit ottaa yhteyttä Stora Ensoon:

Osoite:

Stora Enso Oyj

P.O.Box 309, FIN-00101

Helsinki

Suomi

Sähköposti:

data.privacy@storaenso.com

Puhelinnumero:

+358 2046 131

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi alla kuvattujen käytäntöjen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Verkkosivustolla jobs.storaenso.com kerättävät henkilötiedot

Kun vierailet jobs.storaenso.com-sivustolla, saatamme kerätä automaattisesti ja säilyttää väliaikaisesti esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Laitteesi IP-osoite
 • Vierailun ajankohta ja kesto
 • Vieraillun sivun nimi ja URL-osoite
 • Verkkosivusto, jolta tulit
 • Käyttämäsi selain
 • Kieliasetukset
 • Tarvittaessa laitteesi käyttöjärjestelmän ja internet-palveluntarjoajan tiedot

Tietoja käsitellään Stora Enson oikeutetun edun perusteella seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkosivuston toiminnan varmistaminen ja parantaminen
 • Verkkosivuston sisällön, ulkonäön ja toiminnallisuuden optimointi
 • Järjestelmän turvallisuuden ja vakauden analysointi
 • Muut hallinnolliset tarkoitukset

Useimmissa tapauksissa Stora Enso ei pyri tunnistamaan sivuston käyttäjää, mutta henkilö voi olla mahdollista tunnistaa joidenkin kerättyjen tietojen perusteella.

Tietoja säilytetään vain istunnon ajan, ja ne poistetaan, kun suljet selaimen. Jobs.storaenso.com-sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi silloin, kun hakemus tehdään LinkedInin kautta. Tarkemmat tiedot löytyvät jobs.storaenso.com-sivuston evästeselosteesta. Turvallisuuspoikkeaman sattuessa tietoja voidaan säilyttää, kunnes tapaus on selvitetty.

Tarkemmat tiedot rekrytoinnista ja tietojen käsittelystä löytyvät rekrytoinnin tietosuojaselosteesta.

Miten Stora Enso käyttää evästeitä?

Käytämme jobs.storaenso.com-sivustolla kahdenlaisia evästeitä. Sivustolla on evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta, eikä niitä voi estää. Jotkin näistä evästeistä tallennetaan kävijän laitteelle istunnon aikana, jotta palvelin tunnistaa kävijän. Nämä evästeet poistuvat, kun selain suljetaan ja istunto päättyy. Tietojen käsittelyn perusteena on Stora Enson oikeutettu etu.

Lisäksi käytämme kohdentamisevästeitä, ja ne ovat suostumusperusteisia. Voit peruuttaa Stora Ensolle antamasi suostumuksen kohdentamisevästeiden käyttöön milloin tahansa tästä linkistä: jobs.storaenso.com. Voit estää evästeiden käytön jobs.storaenso.com-sivustolla myös oman selaimesi asetuksista. Selaimessasi voi myös olla mahdollista valita erikseen, mitkä evästeet haluat sallia ja mitkä kieltää – katso tiedot selaimen ohjeista.

Tarkemmat tiedot evästeistä, niiden käyttötarkoituksesta ja evästeiden hallinnasta löytyvät jobs.storaenso.com-sivuston evästeselosteesta.

Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

Stora Enso ei yleensä luovuta keräämiään tietoja Stora Enso -konsernin ulkopuolelle eikä koskaan myy niitä. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa konsernin sisällä. Stora Enso voi luovuttaa henkilötietoja myös viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

Stora Enso käyttää myös tiettyjä kolmansia palveluntarjoajia, joille Stora Enso voi luovuttaa tietoa rajallisiin teknisiin tarkoituksiin tai joilla voi olla pääsy tietoihin osana niiden tarjoamaa teknistä palvelua, ylläpitoa tai käyttäjäanalyysiä. Mikäli palveluntarjoajalla on pääsy henkilötietoihin, Stora Enso on solminut sen kanssa kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Sopimuksessa palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään tietoja lainsäädännön vaatimusten, Stora Enson ohjeiden ja tämän selosteen mukaisesti.

Jotkin Stora Enso -konsernin yksiköistä tai sen käyttämistä palveluntarjoajista voivat toimia Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos Stora Enso luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, Stora Enso varmistaa riittävän tietosuojan tason asianmukaisilla toimenpiteillä, kuten soveltamalla Euroopan komission mallilausekkeita toiminnassaan tiedot saavan tahon kanssa.

Tietojen säilyttäminen

Välttämättömien evästeiden keräämiä tietoja säilytetään vain istunnon ajan, ja ne poistetaan, kun suljet selaimen. Tiedot kohdentamisevästeiden säilytysajoista löytyvät evästeselosteesta. Turvallisuuspoikkeaman sattuessa tietoja voidaan säilyttää, kunnes tapaus on selvitetty.

Tietoturva

Stora Enso käyttää soveltuvia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä tietojen suojaamiseen. Verkkosivustolla vierailusi aikana käytämme SSL-prosessia (Secure Socket Layer) ja nykyaikaista salausta. Työntekijöillemme ja palveluntarjoajillemme myönnetään pääsy tietoihin vain silloin, kun se on tarpeen heidän tehtäviensä ja velvollisuuksiensa täyttämiseksi Stora Ensolla ja Stora Enson lukuun.

Oikeutesi rekisteröitynä

Lakisääteisten oikeuksien lisäksi sinulla voi olla seuraavat keräämiimme henkilötietoihin liittyvät oikeudet:

 • oikeus pyytää Stora Ensolta kopio kaikista tunnistettavista henkilötiedoista, joita Stora Enso käsittelee
 • oikeus pyytää, että Stora Enso oikaisee väärät tai puutteelliset sinua koskevat ja tunnistettavat henkilötiedot
 • oikeus pyytää Stora Ensoa poistamaan rekisterissä olevat henkilötiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa ja joiden säilyttämiseen Stora Ensolla ei ole oikeusperustetta
 • oikeus pyytää Stora Ensoa tietojen poistamisen sijasta rajoittamaan tietojen jatkokäsittelyä, jos tiedot säilytetään
 • oikeus pyytää Stora Ensoa rajoittamaan tietojen käsittelyä sillä välin, kun odotat Stora Enson vastausta toiseen tekemääsi pyyntöön lopettaa henkilötietojen käsittely
 • oikeus vastustaa tilannekohtaisiin syihin vedoten Stora Enson oikeutettua etua kerätä sinusta tiettyjä henkilötietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa
 • oikeus peruuttaa Stora Ensolle antamasi suostumus milloin tahansa

Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, ota yhteyttä Stora Ensoon käyttämällä edellä mainittuja yhteystietoja. Stora Enso vastaa yhteydenottoihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos Stora Enso jostakin syystä on eri mieltä pyynnöstä, Stora Enson tulee ilmoittaa syy.

Jos koet, että Stora Enso ei ole käsitellyt henkilötietojasi lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus EU:ssa sijaitsevan asuin- tai työskentelymaasi tietosuojaviranomaiselle. Voit myös tehdä ilmoituksen sen maan tietosuojaviranomaiselle, jossa laiton menettely on mielestäsi tapahtunut.