Kakmeddelande för jobs.storaenso.com

7.10.2021

När du besöker jobs.storaenso.com kan det hända att vi samlar in information om hur du använder vår tjänst med hjälp av kakor. En kaka är en liten bit data (textfil) som en webbplats (när den besöks av en användare) ber din webbläsare lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, t.ex. dina språkinställningar eller inloggningsinformation. Dessa kakor placeras av oss och kallas förstapartskakor. Vi använder även tredjepartskakor (kakor från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker).

Vi använder termen "kakor" i detta meddelande som hänvisning till alla filer som samlar information på detta sätt. Detta meddelande gäller för jobs.storaenso.com.

Kakor som används, deras syften, varaktighet och hur man hanterar kakor

Strikt nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De placeras vanligtvis bara som svar på åtgärder av dig som motsvarar en begäran om tjänster, t.ex. ställa in dina integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa kakor, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera korrekt. Dessa kakor lagrar ingen personligt identifierbar information.

 • "JSESSIONID", förstapartskakor, placeras på besökarens enhet under sessionen så att servern kan identifiera besökaren - upphör att gälla när webbläsarsessionen upphör
 • "Load balancer cookie" (det faktiska namnet på kakan kan variera), förstapartskaka, förhindrar en besökare från att studsa från en instans till en annan – upphör att gälla när webbläsaren stängs
 • "route", förstapartskaka, används för att hålla sessioner öppna (mellan organisationens offentliga karriärsajt som genereras av Career Site Builder och sidor som genereras av SAP SuccessFactors Recruiting, t.ex. kandidatprofil) - upphör att gälla när sessionen avslutas.
 • "careerSiteCompanyId", förstapartskaka, används för att skicka begäranden till rätt datacenter – upphör att gälla när sessionen avslutas.

Preferenskakor (tredjepartskakor)

Dessa kakor gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan placeras av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa kakor så kan det hända att vissa eller alla dessa tjänster inte kommer fungerar korrekt. Observera att dessa kakor kan ändras när tredjepartsprogram utför ändringar i sina applikationer.

 • LinkedIn - en arbetsorienterad social nätverkstjänst. Vi använder funktionen Apply with LinkedIn som låter dig söka jobb med din LinkedIn-profil. Om du väljer bort LinkedIn-kakor så inaktiveras din möjlighet att använda Apply with LinkedIn.
 • AddThis - en widget som låter dig dela jobb till andra plattformar. Att välja bort AddThis-kakor resulterar i att du inte kan se eller använda denna widget.

Hantera och avvisa kakor

Bland våra kakinställningar https://jobs.storaenso.com, kan du hantera dina inställningar för preferenskakor och ange vilka kakor du vill tillåta. Att neka kakor innebär att endast de kakor och liknande teknik som är absolut nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats kommer att lagras. Du kan även blockera alla kakor genom att ändra din webbläsares inställningar till "inaktivera kakor" (se instruktionerna i din webbläsares användarguide). Användningen av vissa delar av våra webbplatser kan dock komma att begränsas eller kanske inte fungerar korrekt om du blockerar eller inte samtycker till användningen av kakor.

Dina rättigheter som registrerad

Det kan hända att du har följande rättigheter (utöver eventuella andra juridiska rättigheter) i samband med de personuppgifter som vi samlar in om dig:

 • Be Stora Enso att tillhandahålla en kopia av alla identifierbara personuppgifter som behandlas av Stora Enso.
 • Be Stora Enso att korrigera felaktiga eller bristfälliga identifierbara personuppgifter som Stora Enso lagrar om dig.
 • Be Stora Enso raderar identifierbara personuppgifter om dig som Stora Enso saknar rättslig grund för att lagra.
 • Be Stora Enso att begränsa vidare bearbetning av lagrade data istället för att radera likt i ovanstående situationer.
 • Be Stora Enso att begränsar behandlingen av personuppgifterna medan du väntar på ett svar från Stora Ensos angående en inlämnad begäran om att Stora Enso ska upphöra med att behandla data som rör dig.
 • Att invända (på grund av din speciella situation) mot att Stora Enso har ett tillräckligt legitimt intresse av att samla in vissa specifika identifierbara personuppgifter om dig.
 • Att när som helst återkalla ditt samtycke till Stora Enso.

Om du önskar att utöva någon av dessa rättigheter så kan du kontakta Stora Enso med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Stora Enso kommer att svara så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter din begäran. Om Stora Enso av någon anledning avvisar din begäran så kommer Stora Enso att ange anledningarna.

Om du upplever att Stora Enso inte behandlat dina personuppgifter på ett lagligt sätt så har du rätt att skicka in ett klagomål till dataskyddsansvarig i det EU-land där du bor eller arbetar. Du kan även skicka in klagomålet till datatillsynsmannen i det land där du anser att det olagliga uppträdandet inträffat.

Dataansvarig

Stora Enso Oyj och dess dotterbolag är gemensamma personuppgiftsansvariga för personuppgifterna. Stora Enso Oyj behandlar och delar data som samlats in via denna webbplats tillsammans med sina dotterbolag. Du kan kontakta Stora Enso om du har frågor om integriteten i samband med webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls via webbplatserna:

Address:

Stora Enso Oyj

P.O.Box 309, FIN-00101

Helsingfors

Finland

E-post:

data.privacy@storaenso.com

Telefon:

+358 2046 131