Informacja o plikach cookie na stronie internetowej Jobs.storaenso.com

7.10.2021

Podczas Twoich wizyt na stronie internetowej jobs.storaenso.com możemy zbierać informacje za pośrednictwem plików cookie dotyczące sposobu korzystania z naszego serwisu. Plik cookie to niewielka ilość danych (plik tekstowy), o zapisanie których poprosi odwiedzana przez Ciebie strona internetowa na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać informacje na Twój temat, takie jak preferencje językowe lub dane logowania. Te pliki cookie są wprowadzane przez nas i noszą nazwę własnych plików cookie. Stosujemy również pliki cookie zewnętrzne, które pochodzą z domen innych niż należąca do odwiedzanej przez Ciebie strony.

W tej informacji terminem "pliki cookie" określamy wszystkie pliki, które zbierają informacje w ten sposób. Informacja ta dotyczy strony internetowej jobs.storaenso.com.

Stosowane pliki cookie, ich cele, czas trwania i sposób zarządzania

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są zazwyczaj wprowadzane w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które skutkują żądaniem usług, np. ustawianie preferencji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub informowała Cię o nich, lecz wówczas niektóre części strony internetowej nie będą działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

 • "JSESSIONID", własne pliki cookie, są umieszczane na urządzeniu użytkownika podczas sesji, aby serwer mógł je zidentyfikować – wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki
 • "Pliki cookie równoważące obciążenie" (rzeczywista nazwa pliku cookie może się różnić), własne pliki cookie, zapobiegają przenoszeniu użytkownika z jednej instancji na drugą – wygasają po zamknięciu przeglądarki
 • "trasowe", własne pliki cookie, są wykorzystywane do zachowania spójności sesji (między publiczną stroną kariery organizacji generowane przez Career Site Builder a stronami generowanymi przez SAP SuccessFactors Recruiting, np. profilem kandydata) – wygasają po zakończeniu sesji.
 • "careerSiteCompanyId", własne pliki cookie, służą do wysyłania żądań do odpowiednich centrów danych – wygasają po zakończeniu sesji.

Pliki cookie preferencyjne (pliki cookie zewnętrzne)

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zwiększenie funkcjonalności i personalizację. Mogą one być wprowadzane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli zablokujesz te pliki cookie, wszystkie lub wybrane usługi mogą nie działać prawidłowo. Należy pamiętać, że te pliki cookie mogą ulec zmianie wraz ze zmianami wprowadzanymi do aplikacji zewnętrznych przez podmioty zewnętrzne.

 • LinkedIn – serwis społecznościowy którego działalność skupia się wokół kariery zawodowej. Używamy opcji Aplikuj z funkcją LinkedIn, aby umożliwić Ci aplikowanie o pracę przy użyciu swojego profilu LinkedIn. Wyłączenie plików cookie LinkedIn uniemożliwi korzystanie z opcji Apply z LinkedIn.
 • AddThis – widżet, który pozwala na udostępnianie ofert pracy w internecie różnym innym platformom. Wyłączenie plików cookie AddThis uniemożliwi przeglądanie i korzystanie z tego widżetu.

Zarządzanie plikami cookie i odrzucanie ich

W ustawieniach plików cookie możesz zarządzać preferencjami ustawień plików cookie i określać, które pliki cookie są dozwolone. Odrzucanie plików cookie oznacza, że zapisywane będą tylko te pliki cookie i podobne technologie, które są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Możesz także zablokować wszystkie pliki cookie, zmieniając ustawienie w przeglądarce na „blokuj pliki cookie” (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi przeglądarki). Możliwość korzystania z niektórych obszarów naszych stron internetowych może być jednak ograniczona lub mogą one nie działać prawidłowo, jeśli zablokujesz pliki cookie lub nie wyrazisz zgody na ich stosowanie.

Twoje prawa jako podmiotu danych

Oprócz innych przysługujących Ci praw możesz mieć następujące prawa w odniesieniu do wszelkich danych osobowych zbieranych przez nas na Twój temat:

 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso przekazała Ci kopię wszelkich przetwarzanych przez nią identyfikowanych danych osobowych.
 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso sprostowała wszelkie nieprawidłowe lub niepełne identyfikowalne dane osobowe, które posiada na Twój temat.
 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso usunęła wszelkie identyfikowalne dane osobowe na Twój temat, do przechowywania których nie ma ona podstawy prawnej.
 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso – zamiast usuwania danych w sytuacji opisanej powyżej – ograniczyła dalsze przetwarzanie tych danych, zachowując jednocześnie ich kopię.
 • Prawo do żądania, aby firma Stora Enso w podobny sposób ograniczyła przetwarzanie danych na czas Twojego oczekiwania na jej odpowiedź na inne prawnie uzasadnione żądanie dotyczące zaprzestania przez nią przetwarzania danych na Twój temat.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec zebrania określonych identyfikowalnych danych osobowych na Twój temat przez firmę Stora Enso, chyba że wykaże ona wystarczające prawnie uzasadnione interesy.
 • Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody udzielonej firmie Stora Enso.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz skontaktować się z firmą Stora Enso, używając danych kontaktowych podanych powyżej. Firma Stora Enso odpowie tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku w ciągu miesiąca od złożenia żądania. Jeśli firma Stora Enso z jakiegokolwiek powodu odrzuci Twoje żądanie, przedstawi również uzasadnienie takiej decyzji.

Jeśli uważasz, że firma Stora Enso nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem, masz prawo do przesłania skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych w kraju UE, w którym mieszkasz lub pracujesz. Możesz również wysłać skargę do organu nadzorczego do spraw ochrony danych w kraju, gdzie według Ciebie doszło do postępowania niezgodnego z prawem.

Administrator danych

Stora Enso Oyj i jej spółki zależne są współadministratorami danych osobowych. Stora Enso Oyj wspólnie przetwarza i udostępnia swoim spółkom zależnym dane zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej. Możesz skontaktować się z firmą Stora Enso w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności w związku ze stroną internetową oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem stron internetowych, np.:

Adres:

Stora Enso Oyj

P.O.Box 309, FIN-00101

Helsinki

Finlandia

Email:

data.privacy@storaenso.com

Telefon:

+358 2046 131